Siden er under udarbejdelse


Træning og motion for ansatte

KSI er et tilbud til dig, som er ansat på Kolding Sygehus.
Kontingent: 60,00 kr. pr. måned.

Har du din daglige gang på både Vejle og Kolding Sygehus, kan du søge om adgang til begge centre – det koster ikke ekstra.


KSI er fysisk placeret i den lave gule bygning, blok 2 i kælderen - lige overfor P-huset.

Ved indmeldelse

Lønningskontoret får tilladelse til at trække kontingentet månedsvis over din lønkonto. Du er indforstået med, at træningen er på eget ansvar.
Indmeldelse sker ved henvendelse til SLB-KSI@rsyd.dk .

Ved udmeldelse

Udmeldelse sker med en måneds varsel og træder i kraft løbende måned plus en måned. Kortet lukkes for adgang til centret straks ved udmeldelse.
Ved ansættelsens ophør ophører medlemsskabet af VS Fitness


 
KSI - Kolding Sygehus Idrætsforening | | | Tlf.: 7636 3415 / SLB-KSI@rsyd.dk